Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Ограничения и забрани
 
Постановление № 272 на МС от 30.10.2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на
държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа


Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на СС на ООН и решения на ЕС и на ОССЕ

Постановление № 267 на МС от 12.11.2009 г. за изменение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Постановление № 83 от 13 април 2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23 декември 2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27 февруари 2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран


НОВО Интернет страница за наложени санкции от страна на Европейския съюз и Съвета за сигурност на ООН

Заключение на Съвета от 21 август 2013 г. относно Египет

Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

РЕШЕНИЕ 2014/872/ОВППС НА СЪВЕТА от 4 декември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и на Решение 2014/659/ОВППС за изменение на Решение 2014/512/ОВППС

Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Регламент (ЕС) № 1290/2014 на Съвета от 4 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 960/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014

Ограничителни мерки (санкции) на Европейския съюз, приети в рамките на ОВППС

Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

Резолюции на СС на ООН

Консолидиран списък, изготвен и поддържан от Комитета на Съвета за сигурност, създаден в изпълнение на резолюция 1267 (1999) относно лица и общности свързани с организацията Ал Кайда и движението Талибан
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer