Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Замяна или ремонт по рекламации, свързани с разрешени сделки
 
Износ с обратен внос или внос с обратен износ, или трансфер от и за територията на Р.България за замяна или ремонт по рекламации, свързани с разрешени сделки, се извършват по общия ред за износ, внос или трансфер. За получаване на разрешение за износ по рекламация, разрешение за внос по рекламация или разрешения за трансфери за тези цели, се подават същите документи, както за разрешение за износ, внос или трансфер. В случай на рекламация в приложените документи трябва да бъде предоставен оригинал на сертификат за крайна употреба или международен сертификат за внос, или оригинал на рекламационен акт, изготвен или заверен от национален орган на държавата на контрагента.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer