Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кое изделие може да бъде определено като продукт, свързан с отбраната?
 
Класифициране на продукти, свързани с отбраната

Експортният контрол на продуктите, свързани с отбраната обхваща всички бойни огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, средствата за управление на огъня, военните сухопътни транспортни средства, редица химически или биологични токсични вещества и средства за защита от тях, радиоактивни материали с военно предназначение или използвани за борба с масовите безредици, определени взривни вещества, ракетни горива, пиротехнически и други вещества, военни плавателни съдове и летателни апарати, специално електронно оборудване, кинетични високоскоростни оръжейни системи, бронирани или защитни технически средства, симулатори за бойно обучение, апаратури за визуализация или радиоелектронно противодействие, заготовки и отливки, които се използват в контролирани продукти, водолазна апаратура, технически бази-данни и други технически средства с военно предназначение, средства за производство на оръжия, оръжия с насочена енергия – лазерни, корпускулярно-лъчеви, високоенергийни радиочестотни системи и средства за защита, кроигенни и свръхпроводими технически средства, софтуер със специално предназначение, военни технологии, както и всякаква техническа помощ – поддръжка, ремонт, модифициране и модернизация, свързани с оръжия.

Какво е необходимо за извършване на дейности с продукти, свързани с отбраната, по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Тези изисквания се прилагат само по отношение на изделията, които са включени в Списъка на продуктите, свързани с отбраната. Когато има затруднения да се определи дали дадено изделие е продукт, свързан с отбраната или изделие с двойна употреба, тъй като с неговите основни технически параметри не може да бъде направено ясно разграничение, съществено значение има това дали изделието е специално конструирано за военни цели. В случай, че производителят на изделието е представил данни, че то е специално конструирано за военни цели, то може да бъде определено като продукт, свързан с отбраната.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer