Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кои са токсичните химически вещества и прекурсорите, попадащи под обхвата на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори?
 
Токсичните химически вещества и техните прекурсори са изброени в Приложение № 1 , Приложение № 2 и Приложение № 3 на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП).

Ако имате затруднения при класифицирането им, можете да използвате допълнителните материали:

On-line База данни с всички токсични химически вещества(Scheduled Chemicals Database), разработена и поддържана от Организацията за забрана на химическото оръжие

Chemicals Ordered by Key or CAS Registry Numbers.pdf - разширен списък на химически вещества, подредени по CAS №;

Chemical_Ordered_by_Schedule.pdf - разширен списък на химически вещества, подредени по принадлежност към приложение;

Chemicals Ordered By Name.pdf - разширен списък на химически вещества, подредени по име.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer