Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори са определени в Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г., издадена от министъра на икономиката и енергетиката
 
Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори (издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 29.05.2015 г,изм. и доп.,бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г., изм., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

Приложения към Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г.:
Приложение №1 към чл. 2, ал. 3, т. 1
Приложение №2 към чл. 3, ал. 1

Приложение №3 към чл. 4, ал. 4, т. 1

Приложение №3а към чл. 4, ал. 4, т. 1

Приложение №4 към чл. 5, ал. 1

Приложение №5 към чл. 5, ал. 2

Приложение №6 към чл. 5, ал. 3

Приложение №7 към чл. 5, ал. 4
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer