Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Проект на Европейската комисия за изменение на Регламент № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.
 
С настоящия Проект на Европейската комисия за изменение на Регламент № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба се предлагат редица изменения, например:

- контрол на предлагането на услуги по техническа помощ, която включва трансгранично движение;

- разширява се обхвата на контрол върху транзита и брокерската дейност с изделия и технологии с двойна употреба;

- добавени са нови критерии при прилагането на „всеобхватната клауза/catch-all clause“ в случай на износ на изделия, които не са описани в Приложение I на Регламент № 428/2009;

- въвеждат се правила за вътрешнофирмен контрол;

- и други.

Проект на Европейската комисия за изменение на Регламент № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

Проект на Приложения към Проекта на Европейската комисия за изменение на Регламент № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

Министерство на икономиката очаква Вашите коментари и предложения на e-mail: exportcontrol@mi.government.bg
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer