Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Указания и таблици за предоставяне на данни за износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната
 
Указания и таблици за предоставяне на данни за износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната

1. Моля внимателно прочетете указанията, използвайте актуалните таблици и не променяйте форматите на таблиците! - Указания за предоставяне на отчети

2. Таблици за отчитане на данни по Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия, Документа на ОССЕ и Васенаарската договореност за осъществен износ-трансфер и внос-трансфер - на годишна база (Приложение 1 и Приложение 2) - Arms Register_Annual_1.xls.

3. Таблици за отчет на износа на продукти, свързани с отбраната, за доклада на ЕС - на годишна база (Приложение 3) - Annual Template Export EU.xls.

4. Таблици за отчет на износа на продукти, свързани с отбраната, за националния доклад - на годишна база (Приложение 4) - Annual Template Export BG.xls.

5. Таблици за отчет на вноса на продукти, свързани с отбраната, за националния доклад - на годишна база (Приложение 5) - Annual Template Import BG.xls.

6. Таблици за отчет на осъществен износ на продукти, свързани с отбраната, за страни, неучастващи във Васенаарската договореност по приетите от режима категории - на полугодие (Приложение 6) - Arms Register_Semi-Annual.xls.


СРОКОВЕ!
За годишните отчети в срок до 15-то число на месец февруари през следващата календарна година и за отчетите на полугодие в срок до 31-во число на месец юли през текущата календарна година.


Моля да обърнете внимание на достоверността на информацията, особено по отношение на класификацията на изделията по категориите на съответните международни организации и режими.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer