Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
КОНТАКТИ
 

За въпроси и информация, моля пишете на: exportcontrol@mi.government.bg


Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”

тел. +359 2 940 70 30, +359 2 940 7771, факс: +359 2 988 0727

Наталия Граховска, директор на дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”, тел. +359 2 940 77 86,
e-mail: n.grahovska@mi.government.bg

Отдел “Международно контролирана търговия”


Експерти:

Десислава Дойчева, държавен експерт, тел. +359 2 940 79 13,
e-mail: d.doicheva@mi.government.bg

Цветелина Панчева, главен експерт, тел. +359 2 940 77 62,
e-mail: c.pancheva@mi.government.bg

Надя Рогачева, главен експерт, тел. +359 2 940 76 77,
e-mail: n.rogatcheva@mi.government.bg

Илия Илиев, главен експерт, тел. +359 2 940 76 36,
e-mail: Il.Iliev@mi.government.bg

Мая Стоилова, държавен експерт, тел. +359 2 940 77 63,
e-mail: m.stoilova@mi.government.bg

Светлин Стефанов, държавен експерт, тел. +359 2 940 76 65,
e-mail: sv.stefanov@mi.government.bg

Явор Хаджийски, главен експерт, тел. +359 2 940 76 58,
e-mail: ya.hadzhiyski@mi.government.bg

Тоника Петрова, старши експерт, тел. +359 2 940 77 85,
e-mail: tonika.petrova@mi.government.bg

Мария Илиева, старши експерт, тел. +359 2 940 77 71,
e-mail: m.ilieva@mi.government.bg@mi.government.bg

Николай Колев, старши експерт, тел. +359 2 940 76 79,
e-mail: n.kolev@mi.government.bg

Звено по сигурността на информацията

Елена Атанасова, тел. +359 2 940 78 51

   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer